MIa Hakonen - rekisteri- ja tietosuojaseloste 2019


1. Rekisterinpitäjä, rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Nimi: Mia Hakonen
Y-tunnus: 2547153-8
Osoite: Lehtokatu 15 a 1, 40630 Jyväskylä
Puh.: (040) 508 7846
Sähköposti: hakoharju(at)gmail.com

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitoon, palveluntarjoamisen helpottamiseksi ja hoitosuunnitelman laatimiseen.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, allergiat, sairaudet tai lääkitykset jotka voivat vaikuttaa hoitoon. Tiedot asiakkaalle tehdystä hoidosta. Hoidon jatkotoimenpiteet. Tiedot myydyistä tai suositelluista tuotteista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Asiakkaalta itseltään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus

Manuaalisesti täytetyt henkilötietolomakkeet säilytetään lukollisessa tilassa, jonne pääsy on vain hoitolan omistajalla.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on kirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Asikkaalla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.